Rozliczamy Płacę minimalną na terenie Norwegii

norwegia

Od dnia 01.07.2015r. Norwegia wprowadziła płacę minimalną dla kierowców zawodowych w wysokości 158,32 NOK/godzinę (ok. 18 Euro).Głównym celem wprowadzenia przepisów zbiorowych jest zapewnienie kierowcom zagranicznym warunków płacy i zatrudnienia równoważnych do tych obowiązujących kierowców norweskich oraz przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji.

 Głównym celem wprowadzenia przepisów zbiorowych jest zapewnienie kierowcom zagranicznym warunków płacy i zatrudnienia równoważnych do tych obowiązujących kierowców norweskich oraz przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji. 

Nowe przepisy obejmują kierujących pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 tony,
w tym również autobusami. Przepisy dotyczą kabotażu oraz niektórych rodzajów transportu międzynarodowego, z wyłączeniem transportu na potrzeby własne przedsiębiorstwa.

W odpowiedzi na wymagania powyższych ustaw Kamcelaria Transportowa JMP Michał Kamczycki oferuje pakiet usług polegających na:

  • kontakcie z przedstawicielem na terenie Francji,

  • przygotowaniu zbioru dokumentacji dla kierowcy,

  • zapewnieniu kompleksowego rozliczania czasu pracy oddelegowanych kierowców,

  • wsparcia w postępowaniach administracyjnych