Płaca minimalna na terenie Francji- Loi Macron

Rozliczamy Płacę minimalną na terenie Francji - Loi Macron

francja

Zgodnie z zapowiedziami rząd Francuski ogłosił dekret dotyczący pracowników delegowanych przez przedsiębiorstwa transportowe do pracy na terenie Francji. Od 01.07.2016 r. przepisy wprowadzają szereg obowiązków dla firm transportowych w sytuacji gdy delegowanie odbywa się:

  1. na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem w ramach umowy zawieranej pomiędzy nim a odbiorcą usługi mającym siedzibę lub wykonującym działalność gospodarczą we Francji (kabotaż, przewóz transgraniczny z załadunkiem lub rozładunkiem we Francji),

  2. pomiędzy zakładami tego samego przedsiębiorstwa lub pomiędzy przedsiębiorstwami należącymi do tej samej grupy,

  3. na rzecz pracodawcy bez istnienia umowy pomiędzy nim a odbiorcą.

 

W wymienionych przypadkach delegowania przedsiębiorstwo transportowe wyznacza swego przedstawiciela na terenie Francji. Powołania tego przedstawiciela dokonuje pracodawca
w formie pisemnej. Zawiera ono nazwisko, imiona, datę i miejsce urodzenia, adres e-mail i adres pocztowy we Francji, w stosownych przypadkach nazwę firmy i numer telefonu przedstawiciela. Wskazuje akceptację powołania przez daną osobę oraz datę wejścia w życie i czas trwania powołania. Wyznaczona osoba/firma będzie odpowiedzialna za zapewnienie kontaktów
z funkcjonariuszami przez okres świadczenia usług.