• analiza prowadzonej dokumentacji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
  • weryfikacja spełniania przez przedsiębiorcę i zatrudnionych kierowców wymogów ustawowych w zakresie wykonywania przewozów drogowych (wymogi licencyjne, wynikające z posiadanych zezwoleń i zaświadczeń, kwalifikacje kierowców);
  • przedstawienie wniosków pokontrolnych umożliwiających wdrożenie odpowiednich procedur przeciwdziałających powstawaniu naruszeń.

Korzyści płynące z wykonania audytu:

  • oszczędność środków finansowych z tytułu zapłaconych kar, których można było uniknąć;
  • oszczędność czasu, poprzez zlecenie kontroli poprawności prowadzonej dokumentacji transportowej;
  • spełnianie ustawowych wymagań odnoszących się do przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe;
  • pozytywne wyniki przyszłych kontroli w  przedsiębiorstwie.