Oferuję kompleksowe i profesjonalne prowadzenie dokumentacji w zakresie:

  • pobierania danych z kart kierowców oraz tachografów cyfrowych;
  • elektronicznej analizy danych z wykresówek, kart kierowców i tachografów cyfrowych;
  • prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców i innej dokumentacji kierowców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • wykazywania wszelkich uchybień i naruszeń, które w sposób mniej lub bardziej świadomy zdarza się popełnić kierowcom, a których konsekwencje niewątpliwie odbijają się na Państwa kieszeni.